Select Page

Diploma in Civil Engineering – SF 2019

Diploma in Civil Engineering

RankStudent NameGenderIndex NoCitizenship ID NoSchool
1JIGME NORBUM1218024000711211001393Samtse HSS
2TSHETEN DORJIM1218014021310713001118Mongar HSS
3NAMGAY WANGCHUKM1218002000611603001647Yangchenphu HSS
4BIKASH SANYASIM1218037000711807002561Gaselo HSS
5TASHI PHUNTSHOM1218002008511105003847Yangchenphu HSS
6NISHA SUBBAF1218015002511304000760Motithang HSS
7PRABIN GIRIM1218062004421214000154Tendruk HSS
8KELDEN TSHERINGM1218014019510905003457Mongar HSS
9UGYEN DORJIM1218076004411504001546Orong HSS
10PAWAN RAIM1218121029411109001975Jampel HSS
11SONAM TOBGAYM1218087013210907001317Tenzin HSS
12KUENZANG DORJIM1218139007111704003415karma Academy
13NGAWANG LODAYM1218006000611805001574Damphu HSS
14SANGAY DORJIM1218086022511505001658Sherub Reldri HSS
15AM KUMAR GHALLEYM1218020000111213002910Punakha HSS
16DEOKI RAIF1218129005910209002755Wangbama HSS
17SANGAY PENJORM1218120001611505003139Dungsam Academy
18RINCHEN CHOEDRAM1218016002110708002835Nangkhor HSS
19NORBU WANGCHUKM1218016005911411001503Nangkhor HSS
20UGYEN DORJIM1218041003011512006583Jampeling HSS
21KARMA TSHEWANGM1213014000910904003127NANGKHOR HSS
22UGYEN WANGCHUKM1218011008411504001924Jigme Shrubling HSS
23PEMA CHODENF1218005014010208000891Chukha HSS
24DHAN KUMAR RAIM12180180003123456Phuntsholing HSS
25THINLEY WANGCHUKM1218028001412004004296Shemgang HSS
26THINLEY ZANGMOF1218018015111506005412Phuntsholing HSS
27PEMA YANGCHENF1218014018611514002956Mongar HSS
28SURAJ KUIKELM12180870134123456Tenzin HSS
29TASHI WANGCHUKM1218070007410705000025Kuendrup HSS
30SANGAY PEMOF1218018005011302001962Phuntsholing HSS
31JIGME NORBUM1218086021010102002220Sherub Reldri HSS
32RINCHEN JATSHOM1218011002511108000172Jigme Shrubling HSS
33SONAM DUBAM1218076001511102001504Orong HSS
34SANGAY DORJIM1218017034011102001098Nima HSS
35PRABHAT BISWAF1218024003211204004149Samtse HSS