+975-07-260-286(President), +975-07-260-302(Adm), +975-07-260-302(Adm) , +975-07-260-307(Admission) helpdesk.jnec@rub.edu.bt
Select Page

Diploma in Mechanical Engg. – 2019

Diploma in Mechanical Engineering

RankStudent NameGenderIndex NoCitizenship ID NoSchool
1JAMYANG TSHERINGM1218005012910305003058Chukha HSS
2SONAM YUDENF1218002014111504002889Yangchenphu HSS
3PRETAM RAIM12180700069123456Kuendrup HSS
4NGAWANG CHOPHELM1218020005710302000617Punakha HSS
5TASHI DORJIM1218070007211315000930Kuendrup HSS
6BHIM BAHADUR KATWALM1218070005210305004005Kuendrup HSS
7TANDIN WANGMOF1218017027311402000194Nima HSS
8DECHEN DORJIM1218062000811107005383Tendruk HSS
9SONAM GYELTSHENM1218121004810905000162Jampel HSS
10JAMYANG THINLEYM1218011001311501002786Jigme Shrubling HSS
11HARI CHANDRA DHAKALM1218049000611103000686Sarpang HSS
12RAM CHANDRA KHATIWARAM1218002004811303003103Yangchenphu HSS
13JIGDREL WANGCHUKM1218070005711203004037Kuendrup HSS
14YESHI DORJIM1218002050911910000820Yangchenphu HSS
15SONAM DENDUPM1218039000910906002216Gedu HSS
16ROSHAN GURAGAIM1218049002111303000013Sarpang HSS
17NAMGAY WANGCHUKM1218086024811303002579Sherub Reldri HSS
18DEO RAJ LIMBOOM1218121003811304001593Jampel HSS
19SAMDRUP TSHERINGM1218019013710601001837Lhuntse HSS
20PELDEN LHADENF1218065001110712001177Yadi HSS
21DEWAN KUMAR URAONM12180240027123456Samtse HSS
22TSHERING DORJIM1218022003511503005100Yonten Kuenjung Academy
23SHACHA YOEZERM1218121004611701003229Jampel HSS
24NOW RAJ GHALLEYM1218015000711204002138Motithang HSS
25KARMA CHOKIF1218016005111804000084Nangkhor HSS
26NGAWANG TSHERINGM1218017028211603001113Nima HSS